آمبولانس

Ambulance  Type A 

آمبولانس نوع A طبق استاندارد  EN1789،  معمولا برای حمل و نقل غیر اضطراری بیماران استفاده می شود و در فضای درمان یا تجهیزات محدود شده است.

Ambulance  Type C

 

آمبولانس نوع C طبق استاندارد  EN1789،  آمبولانس های سیار ICU هستند که حتی تجهیزات بیمارستان حیاتی مانند تهویه و احیا کننده را می پذیرند.

Ambulance  Type B 

آمبولانس نوع  B طبق استاندارد  EN1789، مخصوص اورژانس است و مقدار قابل توجهی از تجهیزات پزشکی و فضای درمان دارد.

   

کلمات کلیدی : خودرو آتش نشانی ، ماشین آتش نشانی ، آتش نشانی ، بالابر ، آمبولانس ، خودرو امداد و نجات ، امداد و نجات ، ماشین امداد و نجات